Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Visovac

Otok Visovac ubraja se u najvažnije prirodne i kulturne vrijednosti Republike Hrvatske. Na njemu se od 1445. godine nalazi franjevački samostan Majke od Milosti i crkva Gospe Visovačke, koji s prekrasnim krajobrazom Visovačkog jezera čine jedinstvenu ambijentalnu cjelinu. Tijekom burne povijesti Visovac je bio i ostao otokom mira i molitve a franjevački samostan tvrđavom duhovnosti i vjere.

Samostan posjeduje važnu arheološku zbirku, zbirku povijesnog crkvenog ruha i posuđa te bogatu knjižnicu s više povijesnih rukopisa, vrijednih knjiga i inkunabula. Zbog stoljetnog štovanja Majke Božje nazivaju ga Gospinim otokom. Visovac je oduvijek privlačio hodočasnike, koji i danas organizirano hodočaste koristeći izletničke brodove NP “Krka”.

Za posjećivanje Visovca organizirani su izleti brodom sa Skradinskog buka, Stinica i Remetića (označeno na karti NP “Krka”). Posjet Visovcu uključuje razgledavanje otočića, franjevačkog samostana, crkve i muzeja, u trajanju od pola sata.