Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Drugi EU projekt u godinu dana: uređenje ulaza Lozovac

Nakon Nepoznate Krke, Javna ustanova „NP Krka“ na korak je do dodjele bespovratnih sredstava i za uređenje ulaza Lozovac.

Projektni prijedlog Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac uspješno je prošao sve faze ocjenjivanja i očekuje se donošenje Odluke o financiranju. 

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 84.351.360,63 HRK, a Europski fond za regionalni razvoj (EFRD) sufinancira 85 % odnosno 71.698.656,53 HRK u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (šifra Projekta KK.06.1.2.01).

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ tako će još jedan strateški projekt usmjeren na održivi razvoj i kvalitetno upravljanje posjećivanjem provoditi sredstvima EFRD-a, jer su prošle godine odobrena sredstva i za projekt Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, usmjeren na razvoj posjetiteljske infrastrukture gornjeg toka.

Cilj projekta je, izgradnjom infrastrukture za prijam i upravljanje i edukacijom posjetitelja, povećati privlačnost NP „Krka“ kao turističke atrakcije, jačati obrazovne kapacitete za interaktivnu edukaciju i informiranje posjetitelja, postići kvalitetniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja, te ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak.

 „U Nacionalnom parku ‘Krka’ imamo mnogo razloga za zadovoljstvo. Iza nas je jedna od najuspješnijih godina, a 2018. započinjemo na korak do dodjele bespovratnih sredstava za drugi EU projekt u godinu dana. S obzirom na to da većina posjetitelja u Park uđe na ulazu Lozovac, novi Posjetiteljski centar omogućit će kvalitetan prijam, edukaciju i prostorni i vremenski raspored posjetitelja u cilju rasterećenja Skradinskog buka, te pravovremene informacije o uzvodnim lokalitetima u novoizgrađenoj informativno-edukativnoj infrastrukturi. S druge strane, JU ‘NP Krka’ vlastitim će sredstvima financirati uređenje novog pristaništa u Skradinu za osam turističkih brodova. Sve će to pridonijeti smanjenju gužvi, a samim tim i boljem doživljaju Parka i očuvanju prirodne ravnoteže, što je naša primarna zadaća“, istaknuo je ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ mr. sc. Krešimir Šakić.

Izgradnja i stavljanje u funkciju kompleksa ulaza Lozovac uključuje izgradnju i opremanje zgrade Posjetiteljskog centra, koja će sadržavati multimedijske, prezentacijske, administrativne i ugostiteljske sadržaje, raspoređene u četiri bloka, kao i sanitarni blok, te izgradnju i uređenje prometnica, parkirališta i pješačke površine. Nalazit će se na prostoru sadašnjeg bifea a protezat će se do postojećeg sanitarnog čvora. Zgrada, čije je arhitektonsko rješenje djelo studija Atmosfera iz Zagreba,zajedno s jedinstvenim vidikovcem bit  će svojevrsna atrakcija sama po sebi.

Preostaje još pričekati konačnu Odluku o financiranju i potpisivanje Ugovora, kada će Projekt biti detaljno službeno predstavljen javnosti, nakon čega će Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ pokrenuti pripremu postupka za odabir izvođača radova, s obzirom na to da su dobivene sve potrebne dozvole.