Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka "Krka" – Lozovac (KK.06.1.2.01.0017)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Javna ustanova „Nacionalni Park Krka“ započela je 22. veljače 2016. godine provedbu projekta Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka "Krka" – Lozovac (KK.06.1.2.01.0017), sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., čiji je završetak planiran 22. prosinca 2019. godine. Odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 71.698.656,53 HRK, dok je ukupna vrijednost projekta 105.968.378,33 HRK.

Partneri na projektu: Centar za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split

Kratki opis projekta: Projekt Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka "Krka" - Lozovac izgradnjom infrastrukture i sadržajima za posjetitelje omogućit će optimalno upravljanje posjetiteljima na ulazu Lozovac i povećati atraktivnost Nacionalnog parka „Krka“. Provedbom projekta integrirat će se značajni prirodni fenomeni i atrakcije s novoizgrađenom posjetiteljskom, informativno-edukativnom infrastrukturom u jedinstveni cjeloviti sadržajno-tematski proizvod koji će pružiti značajnu afirmaciju sadržaja manje posjećenih dijelova Parka.

Opći cilj projekta: Izgradnjom infrastrukture za prijem, upravljanje i edukacijom posjetitelja povećati privlačnost NP „Krka“ kao turističke atrakcije, jačati obrazovne kapacitete za interaktivnu edukaciju i informiranje posjetitelja, postići kvalitetniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja te ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak.

Specifični ciljevi projekta:

  • Povećanje udjela posjetitelja educiranih o prirodnoj baštini u 2022. u odnosu na ukupan broj posjetitelja iznosi 29, 34 %.
  • Povećan broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju baštinom s dosadašnjih 7 na 29 do 2021. godine
  • 35 izravno zaposlenih osoba za potrebe novoizgrađenih sadržaja
  • Omogućen prihvat posjetitelja za koji do sada nisu postojali odgovarajući uvjeti prihvata u periodu siječanj – ožujak , studeni – prosinac, uz stopu rasta na 15, 50 % u 2020., 11, 27 % u 2021. i 10,50 % u 2022. godini.

Pokazatelji ostvarenja ciljeva:

  • Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji

 

Predmetni građevinski kompleks budućeg Posjetiteljskog centra Lozovac nalazit će se na prostoru platoa Lozovac i mjestu sadašnjeg ulaza Lozovac. Namjena izgradnje Posjetiteljskog centra Lozovac – glavnog ulaza u Nacionalni park „Krka“ je uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima čime će se unaprijediti kvaliteta doživljaja i mogućnosti vremenske i prostorne disperzije posjetitelja. Izgradnjom atraktivnog Posjetiteljskog centra s vidikovcem, multimedijskim sadržajima, uslugama prehrane, prezentacije lokalnog gospodarstva i uređenim hortikulturnim sadržajima povećat će se turistička atraktivnost NP „Krka“ i zadovoljstvo doživljaja posjeta doprinoseći povećanju broja posjetitelja.

Posjetiteljski centar Lozovac – glavni ulaz u Nacionalni park "Krka" koncipiran je kao glavni ulaz za prihvat, usmjeravanje i distribuciju te informiranje i edukaciju posjetitelja koji žele posjetiti NP „Krka“ ili šire područje. Cjelokupni zahvat u prostoru je veličine 6.3 Ha (cca 63 000 m2), od kojih se dio odnosi na parkirališne i prometne plohe, a dio na pješačke plohe i krajobrazno uređene površine, te sam objekt Posjetiteljskog centra Lozovac. Sjeverna strana zahvata koja je predmet ovog projekta , neposredno uz NP „Krka“, obuhvaća objekt posjetiteljskog centra i pješačku plohu sa sadržajima te parkingom za autobuse NP „Krka“ i agencijske autobuse. Na južnoj strani građevinske parcele, koja nije predmet ovog projekta, predviđeno je parkiralište za osobna vozila s pješačkom šetnicom po sredini koja usmjerava individualne korisnike velikog parkirališnog prostora prema posjetiteljskom centru.

 

Izgradnja i stavljanje u funkciju kompleksa Posjetiteljskog centra Lozovac uključuje:

1. Izgradnju i opremanje zgrade Posjetiteljskog centra Lozovac

2. Izgradnju i opremanje prometnica, parkirališta i pješačkih površina

3. Uređenje okretišta za autobuse NP „Krka“ koji prevoze posjetitelje prema Skradinskom buku

4. Izgradnju i opremanje prilazne ceste do posjetiteljskog centra i prostora za organizirani parking agencijskih autobusa te prijam organiziranih grupa posjetitelja sa sanitarnim čvorovima

5. Uređenje i opremanje dviju hortikulturnih površina s dječjim igralištem

6. Opremanje glavnog ulaza prema Skradinskom buku sustavom za automatsku provjeru ulaznica i info digitalnim panoima s pokazateljima dnevnog broja posjetitelja.

 

  • Edukacija i interpretacija

Soft aktivnosti projekta su usmjerene na edukaciju djelatnika JU „NP Krka“ i na zajedničku edukaciju djelatnika i ključnih dionika. Namjena edukacija je osposobljavanje djelatnika NP „Krka“ da sadržaje i infrastrukturu Posjetiteljskog  centra Lozovac  optimalno iskoriste u svrhu boljeg informiranja posjetitelja te da, kroz povezivanje interpretacije s multimedijskim sadržajima, posjetitelji postanu aktivni sudionici u procesu očuvanja zaštićenog područja.

Kroz višednevne programe edukacije „Prezentacijske vještine“, uz sudjelovanje vanjskih predavača/trenera, podignut će se znanja i vještine djelatnika na info pultovima u Posjetiteljskom centru Lozovac, kako bi uspješno prezentirali prirodnu baštinu Parka s naglaskom na srednji i sjeverni dio Parka.

Izrađeni programi i realizirana pilot provedba 10 tematskih edukativnih programa za posjetitelje centra Lozovac.

 

  • Promidžba i vidljivost

Promotivne aktivnosti su ključne za postizanje vidljivosti i prepoznatljivosti te će sukladno tome kroz projekt  biti izrađeni letci, brošure, medijski prilozi, specijalizirane emisije, kao i promotivni film. Organizirat će se konferencije, radionice, kampanje te će se proširiti postojeća web-stranica koja će informirati o projektnim aktivnostima i rezultatima.

 

Kontakt osoba za više informacija:  Ivona Cvitan, e-mail: ivona.cvitan@npk.hr 

Više informacija o Europskom fondu za regionalni razvoj iz kojeg je projekt financiran dostupno na:

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj