Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Restauratorska radionica

Područje Nacionalnog parka „Krka“ bogato je brojnim arheološkim lokalitetima te se na brojnim lokalitetima provode organizirana istraživanja.

Područje Nacionalnog parka „Krka“ bogato je brojnim arheološkim lokalitetima, a organizirana istraživanja provode se na području rimskog logora Burnum, na srednjovjekovnim utvrdama Ključica i Nečven te na pretpovijesnim lokalitetima Oziđana pećina i Jazinka. Bogat i raznovrstan arheološki materijal koji dolazi s tih lokaliteta te postojeća bogata etnografska zbirka nametnuli su potrebu za sustavnom i stručnom obradom i zaštitom. S tim ciljem osnovana je u listopadu 2008. restauratorska radionica JU „NP Krka“ osposobljena za stručno obavljanje konzervatorskih i restauratorskih zahvata. Privremeno je smještena u prostorijama Gradskog muzeja Drniš, dok se ne uredi prikladna radionica i čuvaonica u Eko kampusu Puljane. Radionica se sustavno oprema i već sada spada u sam vrh radionica toga tipa u našoj zemlji. Oprema se sastoji  od  mikropjeskarnika s komorom, ultrazvučnog dlijeta, kade za alkalnosulfitno odsoljavanje, vakuum sušionika, mikroskopa te analitičke opreme potenciometrijskog titratora i laboratorijske vage.

Svi zahvati na predmetima detaljno se bilježe pomoću fotografske opreme i dokumentiraju se u bazi podataka FileMaker Pro.

Primarna djelatnost radionice je zaštita i obrada arheološkog materijala s cilljem očuvanja, stručne i znanstvene obrade te izlaganje u novoizgrađenom muzejskom postavu Arheološke zbirke Burnum. U radionici  se restauriraju predmeti od različitih materijala, od metala, keramike, stakla do kosti, a zajednička im je delikatnost i osjetljivost s obzirom na to da su izvađeni iz zemlje u kojoj su ležali stoljećima. Svaki je pojedini predmet jedinstven svjedok  prošlosti pa mu se zato pristupa s posebnim strpljenjem.