Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenica za informiranje Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ je Katia Župan.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“, službenici za informiranje:

  • pisano:

  Trg Ivana Pavla II. br.5, 22000 Šibenik, Hrvatska

  • elektroničkom poštom:

katia.zupan@npk.hr

  • usmeno:

tel: +385 (0)22 201-777

fax: +385 (0)22 336-836

 

JU „Nacionalni park Krka“ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u NN 12/14 i 15/14.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Povjerenik za informiranje

http://www.pristupinfo.hr/

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu 

Zahtjev za pristup informacijama
(doc, 28.50 KB)

Request for access to information
(doc, 32.00 KB)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
(doc, 30.00 KB)

Request for the reuse of information
(doc, 33.00 KB)

Žalba protiv rješenja na zahtjev za pristup informacijama
(doc, 40.00 KB)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
(doc, 52.50 KB)

Godišnje izvješće za 2017.
(pdf, 213.62 KB)

Godišnje izvješće za 2018.
(pdf, 211.16 KB)

Godišnje izvješće za 2018.
(pdf, 211.16 KB)

Godišnje izvješće za 2020.
(pdf, 211.66 KB)