Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Oziđana pećina i Jazinka

Tragovi ljudskog života nalaze se u dvjema špiljama, Oziđanoj pećini i Jazinki.

Oziđana pećina smještena je na lijevoj obali rijeke Krke, iznad Roškog slapa, pri samom vrhu kanjona, otvora okrenuta prema jugozapadu, usred dvadesetak metara visoke, okomito položene litice. Naziv je dobila po suhozidu, nekoj vrsti grudobrana, izgrađenom na ulazu u špilju. Špilja je tunelastog oblika, duga 59, široka do 7 i visoka do 2,5 m, s dva „dimnjaka“ u stražnjem dijelu. U njoj su pronađeni ulomci keramičkih posuda, kremeni nožići, kameno oruđe, velik broj kostiju različitih životinja, ljušture dagnje i dva dječja kostura iz vremena danilske kulture. Jazinka je smještena na lijevoj obali rijeke Krke u blizini srednjovjekovne utvrde Nečven. Špilja je jednostavne morfologije dužine 42, širine do 6 i visine oko 4 m. U njoj su pronađeni ulomci različitih keramičkih posuda, kosti životinja, brončana strelica i brončana fibula te ljudske kosti s prijelaza brončanog u starije željezno doba.