Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Endemi NP „Krka“

Pronalazak svake nove vrste neprocjenjivo je važan s gledišta bioraznolikosti.

Od neprocjenjive je vrijednosti svaka pronađena nova vrsta, a pogotovo kada je riječ o stenoendemu, kao što je slučaj troglofilne špiljske velekamenjarke Eupolybothrus cavernicolus Komerički & Stoev, 2013, koja je otkrivena u NP „Krka“. Špilja Miljacka II i Špilja iza mlina (Miljacka IV) jedini su zasad poznati lokaliteti za ovu vrstu. Strige pripadaju najvećim beskralježnjacima u špiljama. Troglofilne špiljska velekamenjarka Eupolybothrus cavernicolus je žućkastosmeđeg do kestenjastog obojenja, duga oko 30 mm, sa zadnjim nogama i ticalima dužim od 20 mm.

U NP „Krka“ opisana je i nova vrsta skokuna, rasplesani skokun – Lepidocyrtus chorus Mateos & Lukic, 2019. Svi primjerci nove vrste sakupljeni su na starim kamenim stepenicama u krugu HE Miljacka. Rasplesani skokun ime duguje specifičnom ponašanju, tzv. plesu (lat. chorus = plesač), koje je vjerojatno povezano s traženjem hrane i prehranom.

Analizom je utvrđeno da postoje dva obrasca ponašanja toga skokuna. U prvom slučaju primjerci zadržavaju glavu i usta na jednom mjestu dok u isto vrijeme rade kružne pokrete abdomenom u oba smjera. U drugom slučaju, nakon što provedu neko vrijeme hraneći se na tom mjestu, počinju se kretati u određenom smjeru istovremeno nastavljajući s kružnim pokretima abdomena i ne mijenjajući ponašanje prilikom približavanja.

Dužina tijela holotipa rasplesanog skokuna, bez glave i furke, iznosi 1,7 mm. Zbog pokrova ljuski po cijelome tijelu, srebrnaste je boje. Na bočnim stranama četvrtog abdominalnog kolutića ima tamnoljubičaste pjege, a na glavi, između antena, ljubičasto obojen dio u obliku trokuta.

(fotografija 1: skokun, fotografija 2: striga)