Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Nepoznata Krka, potpisivanje ugovora

Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke

U petak, 4. kolovoza 2017. godine, nakon sjednice Vlade Republike Hrvatske u Kninu, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislav Petric i ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ mr. sc. Krešimir Šakić potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za projekt "Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“. Svečanost potpisivanja svojom je nazočnošću uveličao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 80.057.649 kn, od čega će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurati, prema Ugovoru, 66.200.193 kn bespovratnih sredstava. Razliku sredstava osigurat će Javna ustanova „Nacionalni park Krka“.

Riječ je o projektu s referentnim brojem KK.06.1.2.01.0003 prijavljenom na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, broj KK.06.1.2.01 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Srednji i gornji tok Krke izuzetno su bogati prirodnim fenomenima i kulturnom i povijesnom baštinom. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ protekloga je desetljeća intenzivno radila na valorizaciji i afirmaciji uzvodnog toka Krke i na uređenju novih posjetiteljskih sadržaja, kako bi, s jedne strane, potaknula razvoj lokalnog gospodarstva, i, s druge strane, postigla prostornu i vremensku disperziju posjetitelja, čime bi rasteretila Skradinski buk, najposjećeniji slap na rijeci Krki.

Projekt „Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“ dodatno će valorizirati upravo to područje NP „Krka“. Cilj projekta je aktiviranje neiskorištenih posjetiteljskih i gospodarskih potencijala područja sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka” izgradnjom infrastrukture i kapaciteta ključnih dionika, razvoj novih edukativnih posjetiteljskih proizvoda i usluga radi kvalitetnijeg prostornog i vremenskog rasporeda posjetitelja i ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak. Ukupna vrijednost projekta je 80.057.649 kn.

Projektom su planirani:

  1. Realizacija Eko kampusa „Krka” u Puljanima (oko 46.500.000 kn)
  2. Realizacija Prezentacijskog centra „Krka – vrelo života” u Kistanjama (oko 19.000.000 kn)
  3. Uređenje pješačkih staza (oko 1.700.000 kn)
  4. Elektrifikacija dijela brodskog prometa (oko 5.900.000 kn)
  5. Unaprjeđenje upravljanja posjetiteljima i suradnja s lokalnom zajednicom (oko 4.300.000 kn)
  6. Upravljanje projektom i administracijom (oko 2.400.000 kn)
  7. Promidžba i vidljivost (oko 700.000 kn)

Eko kampus Puljane, znanstveno- istraživački i edukativno-prihvatni centar u nastajanju, jedini takve vrste na području Šibensko-kninske županije, nedvojbeno će biti generator razvoja uzvodnog dijela NP „Krka“ i područja koja mu gravitiraju.

JU „NP Krka“ u Eko kampus Puljane uložila je osam milijuna kuna vlastitih sredstava, za uređenje postava objekta arheološke zbirke, za građevinske radove na adaptaciji objekta, u kojem će biti blagovaonica i Internetski centar, i za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Dodatno su uređeni i opremljeni konferencijska dvorana i apartman za smještaj gostiju.

Ustanova je također vlastitim sredstvima, u iznosu od 6,3 milijuna kuna, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, financirala izgradnju laboratorija za prirodoznanstvenike, škole u prirodi, parkirališta i ogradnog zida.