Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke (šifra projekta KK 06.1.2.01.0003)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ započela je provedbu projekta 1. lipnja 2015. (KK 06.1.2.01.0003), sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., čiji je završetak planiran za 1. srpnja 2019. Odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 78.620.719,12 HRK, dok je ukupna vrijednost projekta 80.057.649,15 HRK.

Partneri na projektu: Turistička zajednica Šibensko-kninske županije

Kratki opis projekta: Projektom je predviđen niz infrastrukturnih intervencija unutar Nacionalnog parka „Krka“, osmišljavanje i uvođenje novih prezentacijskih i interpretacijskih sadržaja, poput izgradnje, uređenja i opremanja posjetiteljskog centra Eko kampus Krka u Puljanima, interpretacijsko-edukacijskog i volonterskog centra i opremanja Centra za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama s likovnim i multimedijskim interpretacijskim postavom, uređenje pješačkih staza, elektrifikacije brodskog prometa i unaprjeđenja sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima, u sklopu kojega su predviđene brojne edukativne aktivnosti u svrhu povećanja sigurnosti posjetitelja, kao i podizanja svijesti javnosti i dionika iz sektora obrazovanja, turizma i medija o prirodnim bogatstvima rijeke Krke i procesima vezanim za nju.

Opći cilj projekta: Izgradnjom infrastrukture i kapaciteta ključnih dionika te razvojem novih edukativnih turističkih proizvoda i usluga, aktivirati neiskorišteni turistički i gospodarski potencijal područja sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka“ i postići kvalitetniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja te ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak.

Specifični ciljevi projekta:

 • Povećanje udjela posjetitelja educiranih o prirodnoj baštini u odnosu na ukupni broj posjetitelja sa 6.10 % na 10.27 % do 2022.
 • Povećanje broja podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju baštinom s dosadašnjih 7 na 23 do 2021.

Pokazatelji ostvarenja ciljeva:

 • Vremenska i prostorna disperzija posjetitelja te time postignuto rasterećenje odredišta prirodne baštine koja trenutno imaju veliki broj posjetitelja, odnosno povećanje broja posjetitelja na sjevernim ulazima od 128% do 2022.
 • 31 izravno zaposlena osoba za potrebe funkcioniranja novoizgrađenih sadržaja
 • 16 novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda za posjetitelje kao izravna i neizravna posljedica ulaganja u odredišta prirodne baštine (uključujući uređenje javnih površina, vidikovaca, interpretacijskog audio-sustava za vođenje posjetitelja s tri info-točke s touch-screenom, tri odmorišta, Internet centara, itd.)
 • Stavljanje u funkciju triju sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom (prirodoslovno-prezentacijskog centara „Hram prirode“ u Kistanjama u potpunosti uređenog i opremljenog za posjećivanje osobama s invaliditetom; prirodoslovne zbirke Eko kampusa Krka u Puljanima opremljene audio vodičima; elektrobrodova opremljenih rampom i smještajem za osobe s invaliditetom, kao i audio vodičima)

 

Aktiviranju neiskorištenog turističkog i gospodarskog potencijala područja sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka“ s ciljem vremenske i prostorne disperzije posjetitelja, doprinijet će elementi projekta:

 • Izgradnja, uređenje i opremanje posjetiteljskog centra Eko kampus Krka u Puljanima

Izgradnja Eko kampusa Krka krucijalna je komponenta ovog projekta i glavni način postizanja zacrtanog cilja. Provedbom projekta Eko kampus će postati jedinstveno odredište u ponudi Nacionalnog parka „Krka“ koje svojim atraktivnim posjetiteljskim sadržajima posjeduje atraktivnost koja će privući dio posjetitelja i krajnjih korisnika u sjeverni dio Parka i u najvećoj mjeri omogućiti optimalniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja.

 • Rekonstrukcija i opremanje Centra za interpretaciju prirode: Krka – vrelo života

Centar se oslanja na temeljnu ulogu Eko kampusa s ključnom ulogom doprinosa ostvarenju cilja projekta stvaranjem dodatnog atraktivnog sadržaja u ponudi gornjeg toka Krke. Centar će u značajnoj mjeri doprinijeti socio-ekonomskom razvoju općine Kistanje i okolnog raseljenog i ekonomski osiromašenog dijela Dalmatinske zagore. Stavljanjem u funkciju kreira se novi značajan edukacijsko-prezentacijski atraktivan resurs i središnje pristupno mjesto s desne obale Krke.

 • Sanacija, uređenje i opremanje triju pješačkih staza

Uređenje pješačkih staza važan je dio proširenja i cjelovitosti ponude u sjevernom dijelu Nacionalnog parka. Ovim (povijesnim) stazama omogućit će se posjetiteljima doživljaj aktivnih šetnji i pristup izuzetno atraktivnim slapovima uzvodnog dijela toka (Brljan, Manojlovac) te povezivanje utvrde Nečven s pristupom lijevoj obali Krke, što će izravno doprinijeti iskorištavanju posjetiteljskog potencijala prirodne baštine u obogaćivanju ukupne ponude sjevernog dijela Parka.

 • Elektrifikacija brodskog prometa

Uvođenjem električnih brodova na vrlo frekventnoj relaciji prema otočiću Visovcu i Roškom slapu, i prema potrebi manastiru Krka, kao temeljnim atraktivnim resursima srednjeg toka i to u vršnom razdoblju turističke sezone, značajno će se smanjiti emisija štetnih plinova i povećati kapacitet prijevoza posjetitelja. Efikasnijim preusmjeravanjem posjetitelja omogućit će se povećanje broja posjetitelja na lokalitetima srednjeg toka.

 • Unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima

Izgradnjom nužnih kapaciteta za održivo i uspješno upravljanje resursima zaštićenog područja, integracijom okolnog područja kroz povezivanje s ključnim dionicama iz lokalne zajednice te implementacijom novih edukacijskih programa, pridonijet će se unaprjeđenju kvalitete posjetiteljskih usluga Parka, sigurnosti posjetitelja, boljem očuvanju prirodne baštine te privlačenju većeg broja posjetitelja u sjeverni dio Parka.

 • Promidžba i vidljivost

U svrhu unaprjeđenja promidžbe i vidljivosti projekta i JU „Nacionalni park Krka“ kroz projekt će biti izrađeni letci, brošure, plakati, audio-vizualne prezentacije i promotivni film. Organizirat će se konferencije, Fam trip za turističke operatere i međunarodna promotivna događanja i kampanje. Obnovit će se postojeća mrežna stranica s GIS alatom i instalirati multimedijski info paneli za posjetitelje.

 

Kontakt osoba:  Ivona Cvitan, e-mail: ivona.cvitan@npk.hr

Više informacija o Europskom fondu za regionalni razvoj iz kojeg je projekt financiran dostupno na:

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj