Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Manojlovački slapovi

Jednom kad posjetitelj vidi ovaj najviši i, kako mnogi kažu, najljepši slap u svoj njegovoj raskoši, nosit će ga u sebi kao jednu od najdojmljvijih prirodnih ljepota.

Pola kilometara nizvodno od Brljana, gdje rijeka radi oštar zaokret, ruši se Manojlovački slap, najviši i, kako mnogi misle, najljepši slap rijeke Krke. Slap se sastoji od niza sedrenih barijera ukupne visine 59,6 m s najvećom barijerom visine 32,2 m. Dužina slapa je oko 500, a širina oko 80 metara. Od sedrenih tvorevina na slapu najviše su zastupljene brade, špilje i polušpilje. Kanjon oko slapa obrastao je bogatim submediteranskim raslinjem, a uz tok rijeke nalaze se mala polja i pašnjaci. U podnožju slapova vidljive su ruševine napuštenih mlinova. Slap je, kao i Brljan, u toplom dijelu godine suh jer mu vodu uzima akumulacija obližnje hidroelektrane “Miljacka”. U razdoblju visokih voda slap se zaglušujuće obrušava u dubinu obavijen velom satkanim u paleti duginih boja. Jednom kad posjetitelj vidi slap u svojoj raskošnoj ljepoti, nosit će ga u sebi kao jednu od najdojmljvijih prirodnih ljepota.
Najljepši je pogled na slap s ruba kanjona na bukovičkoj strani, nekoliko stotina metara od arheološkog lokaliteta Burnuma, na cesti Knin-Kistanje. S prominske strane do Burnuma se može doći cestom Drniš-Oklaj koja se spaja s cestom Knin-Kistanje. Na slapu nema uređenih pješačkih staza zbog čega je njegova ljepota neoskvrnjena.