Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Krkin zeleni stol

 

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ pokreće projekt Krkin zeleni stol 2016. Opći cilj projekta je unaprjeđenje suradnje s lokalnim stanovništvom te promocija autohtonih proizvoda u Nacionalnom parku “Krka”, dok je specifični cilj projekta potpora lokalnom stanovništvu u proizvodnji i plasmanu svojih proizvoda.

Krkin zeleni stol izložbeno-prodajnog prigodnog je karaktera namijenjen registriranim proizvođačima autohtonih poljoprivrednih proizvoda i rukotvorina.

 Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju osobe registrirane za obavljanje sljedećih djelatnosti: OPG, obrtnici, nositelji kućne radinosti, udruge i zadruge, na užem i širem području Nacionalnog parka “Krka”.

 Uz ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog Javnog poziva kandidati su obvezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ izlagačima će omogućiti prigodnu prodaju na otvorenom u Nacionalnom parku „Krka“, unaprijed definiranih datuma i mjesta koji su navedeni u Prijavnici. Nadalje, JU „NP Krka“ izlagačima će osigurati prodajno mjesto (prostor dimenzija 80x100 cm), suncobran, stolnjak, čitko otisnute i vidljive podatke izlagača i po potrebi priključak struje. 

Putem Prijavnice kandidat može odabrati datume i mjesto izlaganja. Prijava na jedan dan sudjelovanja ne uvjetuje sudjelovanje i na ostalim datumima održavanja Krkinog zelenog stola.

 Svi izlagači moraju ispunjavati sve uvjete zadane ovim Javnim pozivom. Broj izlagača je ograničen.

Prednost prilikom odabira imaju ekološki proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda (sir, pršut, med, vino, maslinovo ulje, džemovi i sl.) i proizvođači koji svoje proizvode uzgajaju i/ili proizvode na užem i/ili širem području Nacionalnog parka „Krka“.

Svi proizvodi moraju biti pakirani ili vakumirani s deklaracijom. Sir podliježe posebnim propisima s kojima je izlagač upoznat i kojih se mora pridržavati.

 Svi kandidati koji svoje proizvode ne proizvode unutar navedenih uvjeta nisu predmet ovog Javnog poziva te će automatski biti isključeni.

 Prijavnica s potrebnim dokumentima podnose se na adresu: Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, Trg Ivana Pavla II., br.5, 22000 Šibenik, s naznakom “Prijava za Krkin zeleni stol” ili na e-mail: glasnogovornica@npk.hr

Slanje prijave nije garancija sudjelovanja na Krkinom zelenom stolu. Odabrani kandidati bit će pismeno obaviješteni o izboru, a svi ostali kandidati bit će također pismeno obaviješteni.

 Prijave za sudjelovanje mogu se podnositi od dana objave javnog poziva. Prijave za sudjelovanje moraju biti zaprimljene u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“ najkasnije do petka, 13.05.2015. do 12 sati.

Javni poziv
(pdf, 489.40 KB)

Prijavnica
(pdf, 206.97 KB)

Javni poziv
(pdf, 489.40 KB)