Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Kako je sve počelo: slapovi

Samo stalnim rastom sedre moguće je očuvati opstojnost slapova, koji su okosnica hidrogeološke i pejzažne slike te temelj biološke raznolikosti Nacionalnog parka „Krka“.

Sedreni slapovi rijeke Krke prirodni su i krški fenomen s odgovarajućim vrednotama od svjetskog znanstvenog interesa. S ukupnim padom toka od 224 m, redaju se od izvora Bilušića buk (22,4 m), Brljan (15,5 m), Manojlovački slap (59,6 m), Rošnjak (8,4 m), Miljacka (23,8 m), Roški slap (25,5 m) i Skradinski buk (45,7 m). Slapovi su vrlo nježne građe i dinamički svrhovit sklop osjetljiv na prirodne promjene i sve ljudske djelatnosti. Samo stalnim rastom sedre moguće je očuvati opstojnost slapova, koji su okosnica hidrogeološke i pejzažne slike te temelj biološke raznolikosti Nacionalnog parka „Krka“.

Bilušića buk je prvi. Stisnut u kanjonu na nadmorskoj visini od 214 m sastoji se od dvije glavne stepenice i nekoliko međustepenica na dužini od 300 m. Izvan vodotoka može se vidjeti očuvana, izuzetno atraktivna fosilizirana sedra. U sedrenoj barijeri slapa nalazi se nekoliko speleoloških objekata, od kojih je najvažnija Sedrena špilja iza mlina.

Preko Brljana prelijevaju se vode slikovitog Ćorića (Brljanskog) jezera. Slap je dug oko 300, širok oko 180 m, s padom od 15,5 m. Okružen je submediteranskim raslinjem i kamenjarskim pašnjacima. Na sedrenoj barijeri, zbog potreba HE „Miljacka“, vladaju specifični hidrološki uvjeti naizmjeničnog presušivanja i vlaženja.

Manojlovački slap treći je, najviši i, po mnogima, najljepši slap rijeke Krke. Sastoji se od niza sedrenih barijera, ukupne visine 59,6 m; najviša, zadnja barijera, na mjestu gdje rijeka tvori oštar zaokret od sjeverozapada prema jugoistoku, ruši se s visine 32,2 m. Rubovi kanjona i slap okruženi su submediteranskim raslinjem.

Četvrti od izvora, najmanji je Krkin slap Rošnjak, Sondovjel ili Šundovil. Nalazi se trinaest i pol kilometara nizvodno od izvora i kilometar nizvodno od Manojlovačkog slapa, između litica kanjona visokih gotovo dvjesto metara. Sastoji se od samo jedne stepenice pa je u narodu prozvan Oltarom.

Miljacka slap se sastoji od triju velikih i brojnih malih sedrenih stepenica, ukupne visine 23,8 m. U okruženju slapa nalazi se pet speleoloških objekata, izvor-špilja. Najveća među njima je Miljacka 2, ujedno i najveći speleološki objekt na području Nacionalnog parka „Krka“.

Roški je slap šesti, pretposljednji slap, na rijeci Krki. Nalazi se u proširenju kanjona Krke, koje u donjem toku čini ujezereni dio rijeke a u gornjem slapišta s brojnim rukavcima i vegetacijom obraslim kaskadama, koje su, zbog mreškanja srebrnkaste boje, u narodu prozvane Ogrlice. Sedrena barijera duga je 650 m, široka oko 450 m, ukupne visine 22,5 m. Glavni slap nalazi se na kraju barijere, gdje se Krka s petnaest metara visine, u širokoj lepezi, duboko ruši u Visovačko jezero.

Skradinski buk posljednja je, sedma, najduža sedrena barijera na rijeci Krki i u Europi. Preko njega se prelijevaju združene vode rijeka Krke i Čikole. Buk se sastoji od sedamnaest barijera raspoređenih na 800 m dužine. Sedrotvorci u gornjem dijelu slapa, s mrežastom strukturom vodotoka, jezeraca i otočića obraslih bujnom vegetacijom, i sada grade pragove i zastore, a na donjem dijelu visoke barijere s prepoznatljivim bradama, polušpiljama i špiljama.