Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Javna nabava, oglasi, natječaji

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, planovi javne nabave, zahtjevi za prikupljanje ponuda

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa, temeljem članaka 76. do 81. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016)

  • „OPG SLAVICA NEVENKA“, Prokljanska 4, 22000 Šibenik, OIB: 02360281143;
  • Obrt za proizvodnju svijeća „DUJE“, Duilo 10, 22324 Bogatić, OIB: 82674381603;
  • Veterinarska stanica Šibenik d.o.o. Kralja Zvonimira 83, Šibenik, OIB: 71108432977.

 

PRAVILNIK USTANOVE O PROVOĐENJU JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE (PDF)

 

SAVJETOVANJE

► Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje pješačkih staza (financirano iz EU fondova) (12. prosinca 2017)

 

► Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje pješačkih staza (financirano iz EU fondova) (04. prosinca 2017)

 

► Završno izvješće o provedenom savjetovanju s gospodarskim subjektima za urbanističko-arhitektonsko i hortikulturno uređenje okoliša „garaže“ Stinice (14. studenoga 2017.)

 

► Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za urbanističko-arhitektonsko i hortikulturno uređenje okoliša „garaže“ Stinice (08. studenoga 2017.)

 

► Poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu multimedijalne opreme za arheološku zbirku u Puljanima (21. rujan 2017.)

 

► Poziv na savjetovanje o dijelovima dokumentacije o nabavi građevinskih radova "Sanacija poučno pješačke staze Goriš - jezero Torak" (6. travnja 2017)

 

► Poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetima za usluge tiska u 2017. godini (24. ožujka 2017.)

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

 Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg građevinskog sklopa Centra za interpretaciju prirode „Krka vrelo života“

Izvedbeni projekt sanacije poučno-pješačke kružne staze Skradinski buk

Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka Krka - Lozovac (ZIP, 1,38 GB)

► Nepoznata Krka:

Opremanje posjetiteljskih centara Krka vrelo života i Hram prirode - projektna dokumentacija (RAR, 179 MB)

REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I PRENAMJENA CENTARA „KRKA VRELO ŽIVOTA“, KISTANJE, I  KOMPLEKSA „EKO-KAMPUS“, PULJANI, PO GRUPAMA NABAVE

 Projektna dokumentacija za uređenje pješačkih staza (financirano iz EU fondova), podijeljeno u 3 grupe (ZIP/PDF, 75 MB)

 Izvedbeni projekt za uređenje poučno-pješačke staze Pištavac - Kutlačine staje - utvrda Trošenj (RAR/PDF, 46 MB)

 Izvedbeni projekt za uređenje poučno-pješačke staze Pištavac - obala Krka s vidikovcem i parkiralištem (RAR/PDF, 16 MB)

 

POZIVI (OGLASI) ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

► OBRAZAC ZAHTJEVA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE U JU "NP KRKA"

 

Odluka o odabiru kanidata za radno mjesto stručni referent - vozač

 

► Oglas za obavljanje poslova radnog mjesta stručni referent - vozač (za područje Lozovca, Skradinskog buka, Skradina)

 

Oglas za obavljanje poslova radnog mjesta stručni referent - vozač (za područje Roškog slapa, Visovca)

 

► Odluka o odabiru kandidata za sezonska radna mjesta 2021.

► Odluka o rezultatu natječaja za LIFE projekt 2021.

Odluka o korištenju usluga student servisa

Javni poziv za dodjelu koncesijskog odobrenja za prolaz konjima od mjesta Ključ do mjesta Goriš Otvaranje ponuda održat će se u utorak, 20. travnja 2021., a zbog epidemioloških mjera na snazi uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19, otvaranje ponuda neće biti javno.

Javni poziv za dodjelu koncesijskih odobrenja za prijevoz ind. posjetitelja plovilima na relaciji Skradinski buk - Visovac - Roški slap Otvaranje ponuda održat će se u utorak, 20. travnja 2021., a zbog epidemioloških mjera na snazi uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19, otvaranje ponuda neće biti javno.

Javni poziv za dodjelu koncesijskih odobrenja za uplovljavanje u akvatorij NP "Krka" na plovnom putu Skradin - Skradinski buk Otvaranje ponuda održat će se u utorak, 20. travnja 2021., a zbog epidemioloških mjera na snazi uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19, otvaranje ponuda neće biti javno.

Javni poziv proizvođačima suvenira 2021.

► Natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU "NP Krka" za 2019. – Odluka

► Javni poziv za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje trgovačke djelatnosti na prostoru NP "Krka"

► Odluka za izdavanje koncesijskog odobrenja za prolaz konjima od mjesta Ključ do mjesta Goriš

► Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU "NP Krka" za 2019. (objavljen 10. travnja 2019.) 

 Izmijenjeni zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza posjetitelja brodom (4. veljače 2016.)

 Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza posjetitelja brodom (7. siječanj 2016.)

 Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o uslugama iz dodatka II. B za usluge prijevoza posjetitelja brodom Skradin-Skradinski buk-Skradin u 2015. godini

 Poziv za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza posjetitelja brodom (tri broda minimalnog kapaciteta 120 putnika) na relaciji Skradin - Skradinski buk - Skradin u 2015. godini

-----------------------------

PLAN JAVNE NABAVE

 

► Plan nabave za 2021. godinu: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

► Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 31.  prosinca 2017. (PDF)

 

► Plan nabave za 2020. godinu: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

► Plan nabave za 2019. godinu: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

► Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje do 31.12.2017. (PDF)

 

► Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje od 1. siječnja 2018. nalazi se na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

► Plan nabave za 2018. godinu: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

► Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (PDF)

 

► Plan javne nabave za 2017. godinu (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 15. srpnja 2016. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2016. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 1. veljače 2016. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 30. prosinac 2015. (PDF) 

 

► Plan javne nabave za 2016. godinu (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015., datum zadnje izmjene: 28. kolovoz 2015. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015., datum zadnje izmjene: 14. kolovoz 2015. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015., datum zadnje izmjene: 9. prosinac 2014. (PDF) 

 

► Plan javne nabave za 2015., datum objave: 1. prosinac 2014. godine (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014., datum zadnje izmjene: 9. listopad 2014. (PDF) 

 

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014., datum zadnje izmjene: 16. srpanj 2014. (PDF) 

 

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014., datum zadnje izmjene: 12. svibanj 2014. (PDF) 

 

Plan javne nabave za 2014., datum objave: 18. studenog 2013. godine (PDF)

 

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa

 

► Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa (13.5.2019. – )

► Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa (22.2.2019. – 13.5.2019.)

► Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa (3.3.2016. – 22.2.2019.)

► Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa (28.1.2015. – 3.3.2016.)