Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Jama nasuprot izvora Torak

Smještena je 20-ak m poviše riječne doline na desnoj obali rijeke Čikole. Duboka je 20, a duga 10 m.

Gornji dio objekta oblikovan je u konglomeratu, a donji u laprovitom vapnencu. Nema sumnje da je jama potopljena dizanjem razine jezera nakon rasta sedrenih barijera na Skradinskom buku. Na njezinom dnu nalaze se tri jezerca u razini vode rijeke Čikole. Dubina najvećega je 17 m. Drugo je poznato obitavalište čovječje ribice u Nacionalnom parku Krka. U njemu se nalaze potopljene sige obrasle kolonijama endemskog mnogočetinaša (Marifugia cavatica).