Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Hidroelektrana "Krka"

Ostaci nekadašnje hidroelektrane "Krka" nalaze se na Skradinskom buku u samom središtu Nacionalnog parka "Krka".

Izgrađena je i započela s radom 1895.godine, samo dva dana poslije Tesline hidroelektrane na slapovima Nijagare. Usporedo s njom izgrađeni su dalekovod za prijenos električne energije dug 11 km i gradska mreža za rasvjetu – prvi cjelovit elektroprivredni sustav u Hrvatskoj. Tako je, zahvaljujući svojim graditeljima šibenskom gradonačelniku Anti Šupuku i inženjeru Vjekoslavu Meischneru, Šibenik dobio električnu rasvjetu prije brojnih europskih gradova: Beča, Budimpešte, Rima, Londona i dr. Deset godina kasnije Ante Šupuk je stotinjak metara nizvodno od prve, izgradio drugu hidroelektranu (HE “Jaruga”) koja, nakon ugradnje dodatnih turbina 1936. godine, radi i danas.
 

Zbog  povijesnog značaja hidroelektrana “Krka” je zaštićena kao spomenik industrijske arhitekture, a upravo su u tijeku konzervatorski radovi koji imaju za cilj njezino očuvanje i prezentaciju.