Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Grmoliki grašar

 

Grmoliki grašar razgranjeni je listopadni grm koji naraste do 1 m.

Grmoliki grašar (Coronilla emerus subsp. emeroides) u Hrvatskoj je široko rasprostranjen, a u Nacionalnom parku Krka nalazimo ga u listopadnim šumama i šikarama, makiji, na kamenjarskim pašnjacima i na stijenama.

U mladih biljaka grane su tanke, žilave, zelene glatke kore, a u starih kora poprima sivo-zelenu boju. Listovi su neparno perasti, sastavljeni od 7 do 9 jajastih, golih liski, svijetlozelene boje, dužine 1-2 cm. Cvjetovi su žuti, 5 do 7 skupljeno je u štitast cvat na zajedničkoj stapki dugoj oko 2 cm. Čaška je maslinastozelena, s kratkim zupcima. Zastavica je naopako jajasta, često sa crvenim šarama. Lađica je savijena prema gore i ima dug kljun. Cvate u svibnju i lipnju. 

Plod je člankovita mahuna koja se ne otvara.