Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Edukacija za voditelje tima potraga – Team leader

U okviru projekta Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke (KK 06.1.2.01.0003), sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ realizirala je projekt Edukacija za voditelje tima potraga – Team leader. Edukacija je održana  12. i 13. lipnja 2020. (ukupno 16 sati predavanja i 2 sata vježbe) u Posjetiteljskom centru u Laškovici. Polaznici su se upoznali s postupcima i načinima djelovanja u slučajevima potraga (Team leader) te se osposobili za razumijevanje svih aspekata potražnih akcija. Potvrdom stečenog znanja polaznici su dobili Uvjerenje za položenu obuku Team leader u potragama.

Program edukacije sastojao se od:

1. Općenito o potragama i ulozi HGSS-a u potražnim akcijama

2. Razumijevanje tijeka potražne akcije

3. Razumijevanje uloge voditelja tima

4. Razumijevanje postupanja s tragovima i dokazima

5. Razumijevanja uloge briefinga i debriefinga

6. Razumijevanje osnova metodologije potrage za nestalom osobom

7. Poznavanje taktika traganja

8. Rad s komunikacijskom opremom

9. Rad s GPS uređajem