Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

EcoSUSTAIN bova

Plutača sa senzorima za mjerenje kakvoće vode postavljena je na Visovačkom jezeru kao dio provedbenih aktivnosti EcoSUSTAIN projekta, u kojem Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ sudjeluje kao jedan od partnera.

Glavni cilj projekta EcoSUSTAIN (Ekološki održivog upravljanja zaštićenim područjima Mediterana na temelju poboljšane baze znanstvenih, tehničkih i upravljačkih podataka) jest očuvanje vodenih ekosustava na odabranim lokacijama i bolje upravljanje njima. Na području NP „Krka“ odabrana je lokacija Visovačkog jezera, kao vrlo osjetljivog i referentnog ekosustava.

Energetski samoodrživa plutača opremljena je senzorima za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode i pratećim sustavima za automatsku dojavu izmjerenih vrijednosti u realnom vremenu kroz softverski sustav Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Plutača ima ugrađene solarne panele koji napajaju bateriju, što joj omogućuje autonomni rad tijekom cijele godine. Odabrani senzori pratit će u realnom vremenu parametre potrebne za određivanje kvalitete vode: temperaturu, otopljeni kisik, zamućenost, klorofil a, vodljivost i pH vrijednost. Podaci će se dobivati u stvarnom vremenu, što će omogućiti pravovremenu reakciju na sve promjene, realne ili potencijalne, koje narušavaju kvalitetu vode. Istovremeno ćemo moći, prateći rad plutače, ostalim korisnicima poslati povratne informacije o korisnosti, potencijalnim poboljšanjima i dodatnoj funkcionalnosti monitoring sistema. Isto tako, prvi put ćemo moći razmijeniti podatke s ostalim zaštićenim područjima na Mediteranu, zajedno pratiti promjene i stvoriti kvalitetnu bazu podataka, što je i jedan od ciljeva EcoSUSTAIN projekta.

U projektu, financiranom iz EU programa Interreg Mediterranean 2014-2020, uz NP „Krka“ sudjeluju predstavnici Italije, Grčke, Španjolske i NP „Una“ iz Bosne i Hercegovine. Projekt je počeo 1. studenoga 2016. a predviđeno trajanje je trideset mjeseci.

Od 7. do 11. svibnja 2018. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ domaćin je 4. susreta projektnih partnera i zajedničkog tehničkog seminara za sve zainteresirane dionike, koji će se održati 8. svibnja u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik. Glavne teme razmjene znanja i umrežavanja u sklopu projekta EcoSUSTAIN bit će ekološki održivo upravljanje zaštićenim područjima Mediterana, zajedničke međunarodne aktivnosti za nacionalne parkove i zaštićena područja i njihove prirodne ekosustave i bioraznolikost, te implementacija inovativnih rješenja za praćenje kvalitete vode na zaštićenim područjima na bazi informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT).

Sudjelovanjem u ovom projektu i implementiranjem novih tehnologija Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ želi ostvariti provedbu što boljeg i kvalitetnijeg monitoringa kvalitete voda. Postavljanjem plutače u Visovačkom jezeru i dugoročnim praćenjem glavnih ekoloških činilaca koji utječu na razvitak i opstanak zajednica u jezeru omogućit će se bolje upravljanje i pravovremeno reagiranje na uočene promjene, jer je očuvanje kvalitete vode i povoljnog protoka prioritetan zadatak ekološke zaštite ovog područja.