Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

EcoSUSTAIN konferencija

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ domaćin je međunarodnog događanja u okviru projekta „EcoSUSTAIN – Razmjena znanja i umrežavanje zemalja Mediterana", koji se provodi od 7. do 11. svibnja 2018.

Glavni cilj projekta, financiranog iz EU programa Interreg Mediterranean 2014-2020, jest očuvanje vodenih ekosustava na odabranim lokacijama i bolje upravljanje njima. Osim NP „Krka“, u njemu sudjeluju predstavnici Italije, Grčke, Španjolske i NP „Una“ iz Bosne i Hercegovine.

U utorak, 8. svibnja u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik održano je tehničko događanje na kojemu su se zainteresirani sudionici mogli upoznati s aktivnostima koje se provode u okviru toga projekta, ali i dobiti uvid u načine praćenja kvalitete vode u NP „Krka“ i u druge ekološke aktivnosti, o čemu su govorili Igor Stanković iz Hrvatskih voda, Maja Gligora Udović s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i Elvira Bura Nakić s Instituta Ruđer Bošković. O monitoringu mora prema zahtjevima Okvirne direktive o morskoj strategiji (ODMS) i stanju implementacije predavanje je održala Slavica Matijević s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Predstavljena je i primjena EcoSUSTAIN projekata u Nacionalnom parku „Krka“, u kojemu je, kao provedbena aktivnost, na Visovačkom jezeru postavljena plutača sa senzorima za mjerenje kakvoće vode. Energetski samoodrživa plutača opremljena je senzorima za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode i pratećim sustavima za automatsku dojavu izmjerenih vrijednosti u realnom vremenu kroz softverski sustav Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Podaci će se dobivati u stvarnom vremenu, što će omogućiti pravovremenu reakciju na sve promjene, realne ili potencijalne, koje narušavaju kvalitetu vode. Istovremeno ćemo moći, prateći rad plutače, ostalim korisnicima poslati povratne informacije o korisnosti, potencijalnim poboljšanjima i dodatnoj funkcionalnosti monitoring sistema. Isto tako, prvi put ćemo moći razmijeniti podatke s ostalim zaštićenim područjima na Mediteranu, zajedno pratiti promjene i stvoriti kvalitetnu bazu podataka, što je i jedan od ciljeva EcoSUSTAIN projekta.

Nakon seminara u Knjižnici, u poslijepodnevnim satima za zainteresirane dionike organiziran je studijski posjet na Visovačko jezero, na lokaciju plutače.

Sudjelovanjem u ovom projektu i implementiranjem novih tehnologija Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ želi osigurati provedbu što kvalitetnijeg monitoringa kvalitete voda. Postavljanje plutače na Visovačko jezero i dugoročno praćenje glavnih ekoloških činilaca koji utječu na razvitak i opstanak zajednica u jezeru omogućit će bolje upravljanje i pravovremeno reagiranje na uočene promjene, jer je očuvanje kvalitete vode i povoljnog protoka prioritetan zadatak ekološke zaštite ovoga područja. Očuvanje kakvoće vode rijeke Krke i procesa sedrenja temeljna je misija JU „NP Krka“, a sudjelovanje u ovom projektu prilika je da u ostvarenju te važne misije surađujemo s kolegama iz Europe i razmjenjujemo iskustva i spoznaje, jer znanje se množi kada se dijeli.

Cilj projekta EcoSUSTAIN – Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected Areas via improved Scientific, Technical and Managerial Knowledge Base – jest održivi rast na području Mediterana, na temelju poboljšanog upravljanja i integrirane međunarodne suradnje u upravljanju zaštićenim područjima, što će se postići jačanjem kapaciteta za takvo upravljanje, povećanjem baze znanja i poboljšanom praksom. Projekt će generirati jačanje integriranog menadžmenta, suradnje i umrežavanja između zaštićenih područja, kao i znatna poboljšanja u monitoringu i upravljanju vodama, što će rezultirati boljim očuvanjem kvalitete voda.