Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

EcoSustain

 

EcoSUSTAIN – Ekološki održivo upravljanje zaštićenim područjima Mediterana na temelju poboljšane baze znanstvenih, tehničkih i upravljačkih podataka

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ sudjeluje, kao jedan od partnera, u provedbi projekta EcoSUSTAIN – Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected Areas via improved Scientific, Technical and Managerial Knowledge Base. U projektu, financiranom iz EU programa Interreg Mediterranean 2014-2020, uz NP „Krka“ sudjeluju predstavnici Italije, Grčke, Španjolske i NP „Una“ iz Bosne i Hercegovine. Projekt je počeo 1. studenoga 2016. a predviđeno je da traje trideset mjeseci, odnosno do 30. travnja 2019.

Glavni cilj projekta je očuvanje vodenih ekosustava na odabranim lokacijama i bolje upravljanje njima. Na području NP „Krka“ odabrana je lokacija Visovačkog jezera, kao vrlo osjetljivog i referentnog ekosustava. Osim toga, cilj projekta je i održivi rast na području Mediterana, na temelju poboljšanog upravljanja i integrirane međunarodne suradnje u upravljanju zaštićenim područjima, što će se postići jačanjem kapaciteta za takvo upravljanje, povećanjem baze znanja i poboljšanom praksom.

Povećanje kapaciteta za upravljanje i umrežavanje relevantnih tijela nadležnih za upravljanje zaštićenim područjima postići će se provedbom aktivnosti za jačanje kapaciteta i pilot-implementacijom inovativne tehnologije za monitoring kvalitete vode temeljene na ICT-u. Inovativne i održive tehnologije i alati, kao rezultati ovog projekta, omogućit će upravljačkim tijelima zaštićenih područja bolje očuvanje bioraznolikosti i prirodnog ekosustava zaštićenog područja. Replikacija aktivnosti i rezultata (transfer znanja i tehnologije) počet će u okviru projekta, a njihova održivost i prijenos nakon projekta zajamčeni su stvaranjem suradničkih mreža između partnera.

Tijekom projekta predviđen je niz aktivnosti (Work packages – WP) koje bi trebale dovesti do:

– boljeg očuvanja zaštićenih područja direktnim sudjelovanjem nadležnih institucija u projektnim aktivnostima

– povećanja kapaciteta upravljanja u pet zaštićenih područja na Mediteranu na temelju razvoja integrirane metodologije upravljanja i umrežavanja, kao i implementacijom visoke tehnologije u sustav nadzora kvalitete voda koji će biti razvijen u sklopu projekta. Projekt će generirati jačanje integriranog menadžmenta, suradnje i umrežavanja između zaštićenih područja, kao i znatna poboljšanja u monitoringu i upravljanju vodama, što će rezultirati boljim očuvanjem kvalitete voda.

Sudjelovanjem u ovom projektu i implementiranjem novih tehnologija NP „Krka“ želi ostvariti provedbu što boljeg i kvalitetnijeg monitoringa kvalitete voda. U sklopu ovog pilot-projekta na Visovačkom jezeru bit će postavljena plutajuća bova sa senzorima. Odabrani senzori pratit će u realnom vremenu određene parametre potrebne za određivanje kvalitete vode. Podaci će se dobivati u realnom vremenu, što će omogućiti pravovremenu reakciju na sve promjene, realne ili potencijalne, koje narušavaju kvalitetu vode. Istovremeno ćemo moći, prateći rad postavljene bove, ostalim korisnicima poslati povratne informacije o korisnosti, potencijalnim poboljšanjima i dodatnoj funkcionalnosti monitoring sistema. Isto tako, prvi put ćemo moći razmijeniti podatke s ostalim zaštićenim područjima na Mediteranu, zajedno pratiti promjene i stvoriti kvalitetnu bazu podataka.