Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Druga obavijest

ULOGA I VAŽNOST ZAŠTIĆENIH PODRUČJA PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ: Utjecaj zaštićenih područja na razvoj lokalne zajednice

Organizator:

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“

 

Pokrovitelj:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Organizacijski odbor:

Nella Slavica, predsjednica

Anamarija Matak, dopredsjednica

Drago Marguš, tajnik

 

Članovi: Anita Babačić Ajduk, Mate Bačić, Doris Banić, Ivona Cvitan, Marijana Cukrov, Silvija Čaleta, Zrinka Čatlak, Gordana Goreta, Tihana Jurić, Danijela Krečak, Vilijam Lakić, Ivan Martinić, Sanja Slavica Matešić, Nataša Zaninović, Katia Župan

 

Programski odbor:

Predsjednik: Drago Marguš

Dopredsjednik za prirodne znanosti: Ivan Martinić

Dopredsjednik za društvene znanosti: Nenad Cambj

 

Članovi:

Anita Babačić Ajduk, Neven Cukrov, Tomislav Dubravac, Vladimir Hršak, Dušan Jelić, Gordan Lukač, Marija Marguš, Kazimir Miculinić, Joško Zaninović 

 

Vrijeme i mjesto održavanja: 18. – 22. svibnja 2020., Amadria Park Hotel Ivan (Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik) i Eko kampus „Krka“ u Puljanima.

 

Važni datumi

Zbog velikog zanimanja sudionika, rok za  zaprimanje sažetaka produžen je do nedjelje, 15. ožujka 2020. (sažeci pristigli nakon predviđenog roka neće biti tiskani u Knjizi sažetaka.)

Krajnji rok za recenziju i prihvat sažetaka: 15. ožujka 2020. (Do navedenog datuma autori će biti obaviješteni ukoliko im sažeci budu odbijeni ili ih Programski odbor vrati na nadopunu ili izmjenu.)

Krajnji rok za konačnu prijavu i rezervaciju smještaja u hotelu: 1. ožujka 2020.

 

Upute za pisanje sažetaka

Sažetak se piše na hrvatskom jeziku, a mora sadržavati naslov, imena i prezimena autora, adrese autora, ciljeve, rezultate i zaključke istraživanja. Sažetak ne smije sadržavati više od 250 riječi te mora biti napisan u formatu Microsoft Word, u fontu Times New Roman uz korištenje znakova veličine 12 pt i jednostrukog proreda. Naslov mora biti otipkan velikim slovima. Imena autora moraju biti označena samo inicijalom, prezimena u potpunosti, a ime i prezime autora koji će izložiti temu mora biti boldan. Izostavite akademske titule. Koristeći se različitim brojevima u superskriptu, navedite cjelokupne adrese svih autora, te e-mail adrese. Sažetak treba poslati e-mailom kao attachment u doc. ili pdf. formatu na e-mail: drago.margus@npk.hr (Drago Marguš).

 

Primjer sažetka

KRAJOBRAZNA OSNOVA NACIONALNOG PARKA „KRKA“

 

Goran Andlar1, Višnja Šteko2, Dora Tomić3

 

1 Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska (gandlar@agr.hr)

2 OIKON d.o.o. Institut za primjenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10000 Zagreb, Hrvatska (vsteko@oikon.hr)

3 Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska (dtomic@agr.hr)

 

Krajobrazna osnova Nacionalnog parka „Krka“ predstavlja prvu cjelovitu studiju krajobraza spomenutog područja…

 

Recenzija sažetaka

Znanstveni odbor zadržava pravo recenzije i odbijanje sažetaka koji ne zadovoljavaju znanstvene i stručne kriterije.

 

Priopćenja

Predviđeno vrijeme izlaganja usmenih priopćenja je 10 minuta. Programski odbor zadržava pravo da na temelju procjene sažetka priopćenje uvrsti u uvodno tematsko predavanje te usmeno izlaganje autorici/autoru produži na 15 do 20 minuta. Priopćenja se mogu izložiti uz pomoć LCD projektora.

 

Posteri

Priopćenja mogu biti prikazana i u obliku postera. Svi će posteri biti izloženi u predvorju hotela tijekom cjelokupnog trajanja Simpozija. Postere treba pisati na hrvatskom jeziku, a maksimalni format ne smije prelaziti visinu 120 i širinu 100 cm. Autorica(ice)/autor(i) trebaju biti uz poster tijekom razgledavanja i rasprave o posterima u vremenu koje će biti naznačeno u konačnom programu Simpozija.

 

Poziv za pripremu pisanih radova

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“  poziva sve sudionice/sudionike da svoje radove prirede za objavljivanje u Zborniku radova. Mole se autori da svoj pisani rad, ako su u mogućnosti, dostave zajedno sa sažetkom. Poštujući Vaše radne obveze umoljavamo Vas da krajnji rok za predaju pisanih radova bude 30. rujna 2020.

 

Upute za pisanje rada

NASLOV RADA (BOLD 14 pt)

 

Imena AUTORA (12 pt)

 

Adrese ustanova, ulica, broj, grad, e-mail (12 pt)

 

Rad treba pisati na hrvatskom jeziku, u fontu Times New Roman znakova veličine 12 pt, u programu Microsoft Word, s jednostrukim proredom na A4 formatu stranice. Zadane margine: lijeva 3,5 cm, a ostale 2,5 cm.

Radovi mogu imati najviše 20 stranica, uključujući slike, dijagrame i popis literature. Sažetak je potrebno priložiti na engleskom jeziku.

Adrese autora navode se onim redom kojim se pojavljuju imena autora. Ako su autori iz različitih ustanova imena adrese treba označiti brojevima.

Izvori trebaju biti citirani onim redom kako se pojavljuju u tekstu: [1], [2]....

Rad treba poslati e-mailom kao attachment u doc. ili pdf. formatu. na e-mail: drago.margus@npk.hr (Drago Marguš).

 

Stručna ekskurzija

U sklopu Skupa u četvrtak 21. svibnja 2020. organizirat će se stručna ekskurzija, a Organizacijski odbor odlučio se za obilazak gornjeg toka rijeke Krke (Eko kampusa Puljane, Manojlovačkog slapa i amfiteatra Burnum).

 

Kotizacija i konačna prijava

 

Kotizacija

Sudionica/sudionik: 700,00 kn / nakon 1. svibnja 2020. 900,00 kn

Osoba u pratnji: 350,00 kn / nakon 1. svibnja 2020. 450,00 kn

Sudionici mlađi od 25 godina, nezaposleni i umirovljenici: 350,00 kn / nakon 1. svibnja 2020. 450,00 kn

 

Kotizacija za sudionice/sudionike uključuje: radne materijale, knjigu sažetaka, zbornik radova, kavu i sokove u pauzama, koktel dobrodošlice, svečanu večeru i stručnu ekskurziju.

 

Plaćanje

Kotizaciju možete uplatiti:  

 

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR3024020061100791766

Poziv na broj zaduženja: 05-8001-OIB

Opis plaćanja: Kotizacija (navesti naziv ustanove ili osobe koja plaća kotizaciju)

SWIFT/BIC: ESBCHR22

 

Molimo sudionice/sudionike da kopiju uplate kotizacije pošalju na e-mail: ana.radosevic@npk.hr (Ana Radošević) ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik OIB: 67969498372

 

Smještaj

Skup će se održati u Amadria Park Hotel Ivan, Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

 

Molimo sudionice/sudionike da smještaj rezerviraju izravno u Amadria Park Hotelu Ivan **** ili u Hotelu Niko *** po slijedećim cijenama:

  • jednokrevetna soba 22 m2 u hotelu Ivanu – noćenje s doručkom iznosi 729,00 kn
  • dvokrevetna soba 22 m2 u hotelu Ivanu – noćenje s doručkom iznosi 810,00 kn
  • boravišna pristojba iznosi 20,00 kn
  • jednokrevetna soba 18 m2 u hotelu Niko – noćenje s doručkom iznosi 552,00 kn
  • dvokrevetna soba 18 m2 u hotelu Niko – noćenje s doručkom iznosi 608,00 kn
  • boravišna pristojba iznosi 20,00 kn

 

Smještaj možete rezervirati na linku: NP KRKA event

 

Krajnji rok za rezervaciju smještaja je 1. ožujka 2020.

 

Konačna prijava sudjelovanja

 

Molimo sudionice/sudionike da ispunjeni obrazac konačne prijave pošalju do 1. ožujka 2020. na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Krka”, Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, ili na adresu elektroničke pošte drago.margus@npk.hr

Molimo Vas da se predbilježite za svaki društveni događaj na kojem želite sudjelovati. Troškovi koktela dobrodošlice, svečane večere i stručne ekskurzije uključeni su u kotizaciju za sve sudionike i pridružene osobe.

 

Za detaljnije obavijesti obratite se tajniku Organizacijskog odbora:

Drago Marguš

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik

e-mail: drago.margus@npk.hr

 

konačna prijava
(docx, 12.00 KB)