Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Dijatomeja

 

Dijatomeje – neobične alge u opalnim kućama

Što je to stakleno, oku nevidljivo, možda stiglo na meteoru da bi proizvodilo kisik i rješavalo kriminalističke slučajeve? Zagonetni jednostanični organizmi koji žive u gotovo svakom vodenom okolišu na Zemlji i zaslužni su za polovicu svjetske primarne proizvodnje. Riječ je o algama kremenjašicama ili dijatomejama, čije su stanice obavijene silicijevim dioksidom, glavnom komponentom stakla, koji hidratiziran s malom količinom vode postaje opalna kuća algama.

Dijatomeje ili alge kremenjašice jednostanični su autotrofni organizmi koje karakterizira silicificirana ljušturica zvana frustula. Čine i do 70 % ukupne autotrofne komponente u obraštajnim zajednicama koje imaju važnu ulogu u fiksaciji ugljika. Postoji nekoliko teorija o njihovu postanku, a jedna od njih je i kontroverzna teorija panspermije, koja kaže da je život započeo izvan Sunčeva sustava i da je diljem galaktike proširen pomoću mikroba, asteroida ili čak umjetno uz pomoć inteligentnih bića. Za meteor Allan Hills 84001, pronađen 1984. na Antarktici, smatra se da potječe s Marsa i da ga je ispunjavalo nešto nalik dijatomeji, što bi moglo biti početak života na Zemlji.

Ono što pouzdano znamo jest to da su dijatomeje preživjele izumiranje u kredi i tercijaru, prije šezdeset pet i pol milijuna godina, kada je nestalo 50 % svih vrsta i 25 % poznatih porodica. Iako nisu bile dominante, dijatomeje su razvile pametnu strategiju mirovanja. Danas ih možemo pronaći u gotovo svakom vodenom okolišu, a dominantan su oblik biljnog života u ekosustavima leda. S 12 000 opisanih vrsta najbogatija su skupina algi, a pretpostavlja se da bi broj vrsta mogao iznositi i 100 000.

Dijatomeje stvaraju naslage, tzv. kremenu ili dijatomejsku zemlju. Koriste se kod monitoringa voda i monitoringa toksičnih i invazivnih vrsta, kod proučavanja klimatskih promjena, te specijacije i evolucije. Jedna od zanimljivijih primjena jest ona u forenzičkoj znanosti, za otkrivanje zločina, povezivanje krivca s mjestom zločina ili eliminiranje osumnjičenika. Najviše se koriste u slučajevima utapanja osoba. Naime, svaka vrsta dijatomeje specifična je, pa kad je stručnjaci determiniraju, lako se može, poznavajući njezino vremensko i prostorno pojavljivanje, datirati mjesto i vrijeme utapanja neke osobe.

Prisutnost algi i mahovina važan je preduvjet za stvaranje sedre, posebice za njezin oblik. Vegetaciju obraštajnih algi na busenovima mahovina i na kamenitim podlogama čine dijatomeje ili alge kremenjašice. Na istraživanim lokalitetima rijeke Krke zabilježeno je ukupno 276 svojti dijatomeja, s njihovim varijantama i formama, svrstanih u 69 rodova. Zbog svoje osjetljivosti i brzog odgovora na fizikalno-kemijske i biološke promjene u vodi, one su izvrsni biološki indikatori. Upravo su mikrostaništa kakva su prisutna na Krki hotspot raznolikosti slatkovodnih algi.