Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Čovječja ribica

 

Znate li da je čovječja ribica najveća podzemna vodena životinja krša Dinarida i jedini kralješnjak prilagođen životu u podzemlju?

Čovječja ribica (Proteus anguinus) endem je dinarskog krša. Rasprostranjena je od slijeva rijeke Soče do slijeva rijeke Trebišnjice, odnosno obitava u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Italiji (u okolici Trsta). U Nacionalnom parku Krka otkrivena je 1989. godine u špilji Miljacka II., a danas se zna da obitava u četiri speleološka objekta na području Parka. Živi u podzemnim mirnim vodama, bogatim kisikom i s niskom temperaturom, do 120 m dubine i pravi je troglobiont. Pojedine jedinke zabilježene su i na kopnu vlažnih podzemnih objekata (vjerojatno u potrazi za hranom), a katkada dotokom bujica budu izbačene i u kraške izvore. Tijelo joj je nježno, duguljasto, bijele boje bez pigmenta, iako ima bijelocrvenkastu nijansu zbog potkožnih kapilara. Glava je produljena s okruglastom njuškom, a oči su zakržljale i skrivene pod kožom. Noge su  kratke, tanke, prednje s tri, a zadnje s dva slabo razvijena prsta. Na spljoštenom repu, koji je izrazito kraći od tijela, uočljiva je kožna peraja. Diše plućima, ali, kao neotenična životinja (u ličinačkom stadiju), tijekom cijelog života zadržava po tri razgranate vanjske škrge žarkocrvene boje i dva para škržnih pukotina. Kroz prozirnu kožu naziru se unutarnji organi. Dugačka je od 25 do 30 cm, iako su zabilježeni i primjerci dugi 40 cm. Mužjaci su manji od ženki, a za vrijeme sezone parenja razlikuju se od ženki većom, produljenom i izbočenom kloakom. Hrani se vodenim beskralješnjacima, posebice ličinkama kukaca i sitnim vodenim račićima. Plijen pronalazi dobro razvijenim kemijskim, mehaničkim ektroreceptorima. Zbog sporog metabolizma u stanju mirovanja može gladovati i više godina. Mužjaci za vrijeme parenja štite područje od drugih mužjaka. Snubljenje započinje mužjak mahanjem repa prema glavi ženke na što ona dogovara njuškom dodirujući njegovu kloaku i slijedeći ga za vrijeme ispuštanja spermatofora. Kada svojom kloakom prihvati spermatofore, ženka napušta mužjaka i nakon 2 do 3 dana na stijene položi do 70 jaja. Jaja se izlegu za 182 dana na temperaturi od 8 ºC, 140 dana na 10 ºC, 123 dana na 11 ºC i 86 dana na 15 ºC. U hladnijim vodama ženke mogu zadržavati jaja u tijelu i izleći žive mlade. Spolno sazrije u 14. godini života. Dugovječne su, jer u podzemnim vodama nema grabežljivaca koji ih mogu ugroziti, i žive do 70 godina.