Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Bezimena špilja

U bezimenoj špilji na lijevoj obali rijeke Krke uz Skradinski buk, na sjeverozapadnoj strani ruševina hidroelektrane Jaruga I., nalaze se tragovi industrijske arheologije.

Otkrivena je 1894. u vrijeme gradnje hidroelektrane. Prema dostupnom zapisu iz toga vremena bila je duga 150, široka 80 m, ukupne površine oko 1 200 m2, bogato ukrašena sjajnim stalaktitima, a na dnu se nalazilo malo jezerce. Špilja je nastala taloženjem sedre. Danas su donji dijelovi špilje zatrpani, duga je svega 24, a duboka 10 m. Stalaktiti su izgubili svoj sjaj, a jezerce je presušilo jer je pri gradnji hidroelektrane skrenut tok rijeke. U dijelu špilje vide se ostaci temelja hidroelektrane.