Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Podzemni svijet krša: špilja Stara jametina

 

Stara jametina najdublji je speleološki objekt u NP „Krka“

Smještena je na lijevoj obali rijeke Čikole iznad Punčke drage, nedaleko od zaseoka Gornji Krnići kod Konjevrata, na nadmorskoj visini od 200 m. Ima dva ulaza, nalik na vrtače, špiljski i jamski. Oba vode u ulaznu dvoranu.

Iako se u svojem imenu naziva jametina, s obzirom na prosječni nagib kanala, prema speleološkoj klasifikaciji, ovaj se objekt ubraja u špilje. Gotovo u potpunosti je prohodan bez upotrebe speleoloških tehnika, s izuzetkom samo jedne 4-metarske vertikale.

Stara jametina razgranati je speleološki objekt, istražen u duljini od 188 m i dubini od 85 m. Daljnje napredovanje onemogućuju uske pukotine. Špilju karakteriziraju veliki prostori međusobno odijeljeni uskim kanalima, pa je prirodno podijeljena u četiri cjeline, odnosno dvorane.

Stara jametina oblikovana je unutar prijelaznih naslaga konglomerata, laporovitih vapnenaca i lapora. Na dubini od 40 m nalazi se dvorana u erodiranom laporu. Stara jametina nema hidrogeološku funkciju iako postoje manje vode nakapnice. Krase je lijepi stalagmiti.

Prosječna temperatura zraka u cijelom objektu iznosi 11,9 °C, no kada se izuzme ulazna dvorana, koja je jako podložna utjecaju vanjskih vremenskih uvjeta, prosječna temperatura zraka iznosi 12,4 °C.

Relativna vlažnost zraka u objektu, s izuzetkom ulazne dvorane, u kojoj vlažnost, poput temperature, znatno ovisi o vanjskim vremenskim uvjetima, iznosi 100%.

U Staroj jametini obitava vrlo raznolika špiljska fauna. Prema ekološkoj klasifikaciji špiljskih svojti, naseljavaju je troglobionti, troglofili, subtroglofili i troglokseni.

Ukupno je evidentirano više od pedeset svojti iz skupina puževa (Gastropoda), pauka (Araneae), lažištipavaca (Pseudoscorpiones), lažipauka (Opiliones), grinja (Acari), jednakonožnih rakova (Isopoda), striga (Chilopoda), dvojenoga (Diplopoda), skokuna (Collembola), dvorepaca (Diplura), trorepaca (Thysanura), kornjaša (Coleoptera), grizlica (Psocoptera), dvokrilaca (Diptera), ravnokrilaca (Orthoptera), leptira (Lepidoptera), gujavica (Lumbricidae), opnokrilaca (Hymenoptera) i šišmiša (Chiroptera).

Među njima je velik broj endemskih svojti Dinarida i Hrvatske. U špilji obitava i Verhoeffiella margusi, troglobiontna vrsta skokuna koji je stenoendem NP „Krka“.

Na području speleološkog objekta Stara jametina od 2018. godine provodi se, jedinstveno u Hrvatskoj, istraživanje okolišnih parametara s ciljem utvrđivanja brzine trošenja stijena i snižavanja površine (denudacija), te klimatskih i paleoklimatskih značajki krša područja NP „Krka“.

Fotografija: Marijana Cukrov