Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ predstavila zaključke Studije upravljanja posjetiteljima NP „Krka“

U petak, 22. studenoga 2019. godine u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku za lokalne dionike održano je predstavljanje zaključaka Studije upravljanja posjetiteljima NP „Krka“.

Izrada Studije provedena je u sklopu projekta „Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U izradi Studije sudjelovali su Grgurević i partneri d.o.o. za planiranje i projektiranje, Institut Ruđer Bošković, Institut za turizam, ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Republike Hrvatske i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“.

Izradi Studije prethodila je izrada povezanog dokumenta Evaluacija stanja u sustavu upravljanja NP „Krka“, analiza prihvatnog kapaciteta. Opći cilj izrade Evaluacije i Studije je razviti upravljački okvir i odrediti primjerene ciljeve, aktivnosti i pokazatelje učinkovitosti kojima će se unaprijediti upravljanje posjećivanjem i posjetiteljska infrastruktura NP „Krka“, u skladu sa zaštitom prirodnih i drugih vrijednosti.

Na predstavljanju je istaknuto kako je projektom integralno sagledano, uz samo područje unutar granica Nacionalnog parka „Krka“, i šire područje koje je povezano s vizijom, posjećivanjem i odgovarajućom posjetiteljskom infrastrukturom NP „Krka“.

Izrada Studije obuhvatila je reviziju ciljeva iz Plana upravljanja 2011., smjernice za izradu novog plana upravljanja i druge nastavne planske dokumente, projekte, istraživanja i monitoring, kao i prijedlog odgovarajućeg okvira upravljanja posjetiteljima NP „Krka“. Također, Studija sadrži nacrt Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima NP „Krka“ za razdoblje 2019. – 2031., čija se izrada temeljila na rezultatima šest radionica odnosno konzultacija provedenih s lokalnim dionicima tijekom izrade Studije.

S obzirom na osnovni cilj Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima NP „Krka“ za razdoblje 2019. – 2031., a to je usklađivanje posjećivanja sa zaštitom vrijednosti NP „Krka“, za utvrđeno plansko razdoblje navode se ciljevi upravljanja posjetiteljima, razrađuju aktivnosti za postizanje tih ciljeva i određuju pokazatelji provedbe plana i učinkovitosti upravljanja. Akcijski plan upravljanja posjetiteljima NP „Krka“ za razdoblje 2019. – 2031. izrađen je u skladu s načelima prilagodljivog i participativnog upravljanja/planiranja, što podrazumijeva da su dionici na različite načine i na različitim razinama uključeni u različite faze ciklusa upravljanja Nacionalnim parkom „Krka“.