Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Pravilnik o zaštiti i očuvanju NP „Krka”

 

Svako uređeno društvo ima zakone i pravila koje nam valja poštivati kako bi pojedina zajednica bolje funkcionirala. To se odnosi na države, škole i nacionalne parkove, također. Nacionalni park je zajednica živih bića: biljaka, životinja, ali i ljudi, čija je odgovornost da čuvaju prirodu i njene procese.

Zaštita prirodnih procesa i biološke raznolikosti temeljna je odrednica i novoga Pravilnika o zaštiti i očuvanju NP „Krka", koji je stupio na snagu 21. prosinca 2019. Donesen je na temelju Zakona o zaštiti prirode koji je temeljni zakonski akt za nacionalne parkove.

Kao i svaki drugi „kućni red“, propisuje određena pravila koja trebamo poštivati kako bi nam boravak u zajedničkom prostoru bio što ugodniji te kako bismo ga sačuvali za buduće generacije, današnju djecu. Zato želimo da se i najmlađi upoznaju s odredbama Pravilnika, kako bi već danas učinili svoje sutra boljim.

Zaštita prirodnih procesa i biološke raznolikosti, u trenutku kada se svijet suočava s izazovima klimatskih promjena, temeljna su odrednica novoga Pravilnika.

Pravilnik je snažno usmjeren na očuvanje resursa i bogatstva bioraznolikosti, bilo da se to odnosi na regulaciju broja posjetitelja, odlaganje otpada, lovstvo i ribolov, bilo na sječu šuma. Jasno definira način korištenja voda, našeg najvećeg bogatstva.

Pravilnik su dužni poštivati zaposlenici JU „NP Krka“, stanovnici u Nacionalnom parku, vlasnici nekretnina te fizičke i pravne osobe koje na području NP „Krka“ obavljaju dopuštene djelatnosti, posjetitelji i drugi korisnici prostora Parka.

Evo nekoliko primjera što se smije a što ne smije u Nacionalnom parku „Krka“ i zašto.

U Nacionalnom parku „Krka“ u određenim zonama je dopuštena košnja i tradicionalna ispaša autohtonih pasmina stoke uz ljudski nadzor. Na taj način obnavljamo zarasle kamenjarske pašnjake koji su središta biološke raznolikosti i potičemo ekološko stočarstvo.

S druge strane, lovstvo i ribolov nisu dopuštene aktivnosti u Nacionalnom parku. Naime, zbog svoje geološke prošlosti, rijeka Krka dom je endemskim vrstama riba a njene obale čuvaju staništa brojnih ugroženih životinja. Zbog toga se smatra prirodnim spomenikom najviše kategorije i takvom je trebamo sačuvati za budućnost.

Cjelokupna opstojnost bazena rijeke Krke i njezina živoga svijeta počiva na razvoju sedrenih barijera pa je očuvanje procesa taloženja sedre temeljni cilj JU „NP Krka“. Iz tog razloga novi Pravilnik donosi zabranu kupanja u Nacionalnom parku „Krka“ od 1. siječnja 2021.

Speleološki objekti na području NP „Krka“ su u zoni stroge zaštite kojoj je cilj upravljanja očuvanje prirodnih procesa i staništa. Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama, pored svih vrsta šišmiša, sve vrste koje su svojim cijelim životnim ciklusom obavezno vezane uz speleološke objekte (troglobionti, stigobionti) su strogo zaštićene vrste.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa šuma i pošumljavanje. Također, postoji i čitav niz različitih staništa i mikrostaništa na kojima možemo pronaći 229 ptičjih vrsta. Brojnost ptica Nacionalni park „Krka“ uvrštava među najbogatija ornitološka područja Hrvatske i važna odmorišta za ptice preletnice i zimovalice.

Fauna sisavaca Nacionalnog parka „Krka“ broji 45 vrsta, a naš temeljni cilj je zaštita vrsta, očuvanje staništa i minimaliziranje ljudskog utjecaja, kako ne bi došlo do promjene staništa, krivolova ili stradavanja na prometnicama, što su glavni razlozi njihove ugroženosti

Na kraju, u Nacionalnom parku „Krka“ raste iris ili perunika, hrvatski nacionalni cvijet. Možete mu se diviti ako ga ugledate u Parku, ali nemojte ga brati, kao ni ostalo bilje s područja Parka.