Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Pravila i uvjeti sudjelovanja

 

Pravila i uvjeti sudjelovanja u kreativnom likovnom natječaju „Mladi čuvari prirode“

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ (dalje u tekstu: NP „Krka“) pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje kreativni likovni natječaj „Mladi čuvari prirode“ na temu bioraznolikosti NP „Krka“ s ciljem upoznavanja javnosti s Pravilnikom o zaštiti i očuvanju NP „Krka“.

CILJEVI:

- potaknuti zanimanje učenika osnovnih škola za zaštitu i očuvanje prirodnih bogatstava

- educirati učenike o bioraznolikosti NP „Krka“

- ukazati na važnost očuvanja zaštićenog područja najviših prirodnih vrijednosti za buduće generacije

SUDJELOVANJE:

Na Natječaju koji traje u razdoblju od 15. veljače do 15. ožujka 2021. mogu sudjelovati učenici predmetne nastave (od 5. do 8. razreda) koji pohađaju bilo koju osnovnu školu u Republici Hrvatskoj. Nastavnici imaju ulogu mentora koji im pomaže u razumijevanju kreativnog zadatka, ali i zadane teme, na osnovi raspoloživih informacija koje se nalaze na mrežnim stranicama NP „Krka“.  

Učenici u Natječaju sudjeluju prijavom individualnih radova. Uz crtež, potrebno je priložiti prijedlog poruke (slogana) ili kratku izjavu učenika/ce o zašto je potrebno čuvati prirodu.

Radovi se šalju e-mailom na adresu likovni.natjecaj@npk.hr do 15. ožujka 2021. Prilikom slanja svakog rada potrebno je priložiti ispunjeni obrazac Prijave sudjelovanja. Broj radova poslanih na Natječaj za razred ili školu nije ograničen, ali se učenik može prijaviti samo s jednim radom.

PRIJAVA:

Nastavnik/ca prijavljuje sudjelovanje svih učenika pod svojim mentorstvom, a prijavom se smatra slanje popunjenog obrasca prijave, likovnog rada s popratnom porukom (sloganom) ili izjavom učenika/ce te potpisane privole nositelja roditeljskog prava.

Nastavnik/ca je zadužen za pribavljanje potrebnih suglasnosti nositelja roditeljskog prava za sudjelovanjem učenika na natjecanju.

U prijavi se moraju navesti svi traženi podaci. Prijavom rada na natječaj nastavnik/ica prihvaća ova Pravila i uvjete za sudjelovanje u Natječaju.

Učenici ili nastavnici – mentori mogu slati svoja pitanja e-mailom na adresu likovni.natjecaj@npk.hr.

ZADACI:

Učenici u Natječaju sudjeluju osmišljavanjem maskote kampanje i to crtanjem jedne od ponuđenih biljnih ili životinjskih vrsta prisutnih na području NP „Krka“. U dogovoru s nastavnicima – mentorima, učenici mogu koristiti bilo koju od raspoloživih likovnih tehnika.

Učenici biraju između sljedećih biljnih i životinjskih vrsta:

 1. Vidra
 2. Šišmiš
 3. Čovječja ribica
 4. Dijatomeja
 5. Ptica
 6. Hrast medunac
 7. Perunika (iris)
 8. Buša

Uz crtež je potrebno priložiti i poruku (slogan) ili izjavu autora/ice zašto je potrebno čuvati prirodu.

Više informacija o nabrojanim vrstama nalazi se na službenoj mrežnoj stranici NP „Krka“. Za potrebe Natječaja postavljeni su dodatni materijali potrebni za detaljnije upoznavanje s vrstama koje žive u Parku te su ih sudionici Natječaja slobodni koristiti za pripremu radnog zadatka.

KRITERIJI OCJENJIVANJA:

Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u osam kategorija sukladno odabiru biljne ili životinjske vrste koju učenik/ca odabere kao temu za razradu.

Stručni žiri odabrat će maksimalno 40 najuspješnijih radova, do po pet u svakoj kategoriji pri čemu će kriteriji biti:

 •         maštovitost (učenička maštovitost, kreativnost i estetska vrijednost u prikazu svojih likovnih ideja) – 10 bodova
 •         tehnička izvedba (odnos ideje, likovnog sadržaja i izvedbe kroz korištene materijale; tehnička kvaliteta ili izvedba rada u odabranoj tehnici) – 10 bodova
 •         samostalnost u izradi likovnog rada – 10 bodova
 •         poštivanje zadane teme natječaja (ispunjenje zadatka, jasnoća u prikazu likovnog djela) – 10 bodova
 •         originalnost – 10 bodova

Maksimalan broj bodova koje pojedini rad može postići prilikom ocjenjivanja stučnog žirija je 50 bodova.

Maksimalno četrdeset odabranih radova, do po pet u svakoj od osam kategorija, od strane stručnog žirija bit će predstavljeni na Facebook stranici NP „Krka“ gdje će pratitelji glasovati za odabir najkreativnijeg rada iz svake kategorije. Glasovanje na društvenim mrežama NP „Krka“ trajat će u razdoblju od 20. do 30. ožujka 2021. i svakom će se radu pružiti jednaki vremenski okvir u kojem će moći skupiti glasove javnosti.

Glasovanje javnosti provodit će se lajkanjem slike rada koji se pratiteljima sviđa. Ukoliko im se svidi više radova, svoje će glasove moći dati neograničenom broju radova. Ukupan broj glasova činit će zbroj glasova s Facebook profila NP „Krka“.

Radovi s najviše bodova/glasova iz svake kategorije prenijet će se u digitalni oblik te postati zaštitni znakovi kampanje, dok će poruke i izjave svih finalista postati dio promotivno edukativnih materijala NP „Krka“.

OCJENJIVAČKI ŽIRI:

Pristigle radove u prvom krugu ocjenjivat će žiri sastavljen od pet osoba. Sastav članova žirija biti će pravodobno objavljen na mrežnim stranicama NP „Krka“.

NAGRADE:

Pobjednički radovi, čije će kreativno rješenje postati zaštitni znak kampanje, bit će nagrađeni paketom ulaznica u Nacionalni park „Krka“ (za nagrađene učenike i njihovu pratnju) a cijeli razred nagrađenih učenika dobit će prigodni promotivni paket koji uključuje dar za svakog učenika, set izdanja JU „NP Krka“ za školsku knjižnicu te radionicu ili predavanje koje će osigurati edukatori JU „NP Krka“ dolaskom u školu ili online ovisno o epidemiološkim mjerama).

KALENDAR:

Razdoblje za prijavu: od 15. veljače do 15. ožujka 2021.

Objava rezultata ocjenjivačkog žirija: 19. ožujka 2021.

Razdoblje glasovanja na društvenim mrežama NP „Krka“: od 20. do 30. ožujka 2021.

Objava rezultata glasovanja na društvenim mrežama NP „Krka“: 31. ožujka 2021.

Objava rezultata Natječaja: 31. ožujka 2021.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni najkasnije do 31. ožujka 2021. na službenoj mrežnoj stranici i društvenim mrežama NP „Krka“. Škole nagrađenih učenika posebno će biti kontaktirane i obaviještene o rezultatima natječaja.

Ukoliko dođe do promjene termina objave rezultata Natječaja, promjena će biti objavljena na www.np-krka.hr.

OBJAVLJIVANJE RADOVA:

Odabrani radovi od strane ocjenjivačkog žirija objavit će se na službenim mrežnim stranicama te Facebook i Instagram profiima NP „Krka“. Zakonski zastupnici (roditelji, skrbnici i dr.) sudjelovanjem svog djeteta u Natječaju pristaju na javnu objavu rada svog djeteta.

Proglašenje rezultata natječaja može biti medijski popraćeno, stoga je izloženost likovnih djela sudionika Natječaja u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te društvenim mrežama vjerojatna, što zakonski zastupnici (roditelji, skrbnici i dr.) sudionika prihvaćaju prijavom rada na Natječaj.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA:

Prijavom na Natječaj sudionici Natječaja te njihovi zakonski zastupnici (roditelji, skrbnici i dr.) i učitelji/nastavnici jamče da je svaki prijavljeni rad originalno likovno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva i/ili bilo koja druga prava. Zakonski zastupnici sudionika Natječaja suglasni su da organizator Natječaja prijavom sudionika na Natječaj stječe isključivo i neograničeno autorsko pravo nad svim likovnim radovima prikupljenima u Natječaju (isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja, dorade i prebacivanja u digitalni oblik te korištenja u promotivne svrhe), bez dužnosti navođenja imena autora i traženja dodatnih suglasnosti zakonskih zastupnika sudionika Natječaja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

U svrhu provedbe Natječaja, JU „NP Krka“ prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika Natječaja i njihovih nastavnika i to:

za sudionika: ime i prezime, godina rođenja, razred, naziv osnovne škole, grad/mjesto osnovne škole

za učitelja/nastavnika: ime i prezime, e-mail, kontakt broj

(dalje: Osobni podaci)

U odnosu na Osobne podatke koje Organizator prikuplja u gore navedene svrhe, JU „NP Krka“ daje sljedeće obavijesti:

 • voditelj obrade Osobnih podataka je Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao organizator natječaja, Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, kontakt e-pošta: glasnogovornica@npk.hr
 • osobni podaci prikupljaju se u svrhu pripreme, organiziranja i provedbe Natječaja, odabira najkreativnijeg rada, objave rezultata Natječaja na mrežnoj stranici www.np-krka.hr, tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te društvenim mrežama, ostvarivanja kontakta sa sudionikom i nastavnikom
 • osobni podaci prikupljaju se jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje Natječaja, prava i obveza koje proizlaze iz ovog Natječaja, odnosno poštivanja pravnih obveza voditelja obrade (Organizatora), legitimnog interesa voditelja obrade (Organizatora) te privole ispitanika (Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj)

Radovi iz svake od osam ponuđenih kategorija koji budu javno objavljeni bit će nagrađeni.

Radovi učenika pristigli na Natječaj bit će trajno pohranjeni kod Organizatora.

Zakonski zastupnici (roditelji, skrbnici i dr.) sudionika i nastavnici mogu u svako doba od voditelja obrade (Organizatora) zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih Osobnih podataka.

Zakonski zastupnici (roditelji, skrbnici i dr.) sudionika i nastavnici imaju pravo uložiti prigovor na obradu prikupljenih Osobnih podataka koji se na njega odnose.

Zakonski zastupnici (roditelji, skrbnici i dr.) sudionika i nastavnici imaju pravo u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu Osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači na način da se Organizatora pisanim putem obavijesti o povlačenju privole na e-poštu: glasnogovornica@npk.hr.

Pružanje Osobnih podataka nužno je za sudjelovanje u Natječaju te samo oni učenici za koje su Organizatoru pruženi svi Osobni podaci koji su navedeni u Prijavi imaju mogućnost sudjelovanja u Natječaju.

Organizator zadržava pravo promjene trajanja natječaja, njegove odgode ili otkazivanja u slučaju promjene organizacije nastave u školama u okolnostima epidemije. U tom slučaju, promjena će biti objavljena na mrežnoj stranici Ustanove www.np-krka.hr.

Prijava sudjelovanja
(docx, 18.80 KB)

Privola zakonskog zastupnika
(docx, 26.20 KB)