Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ predstavila svoje projekte na Sajmu EU fondova u Šibeniku

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ sudjelovala je u nedjelju, 6. listopada na Sajmu EU fondova u Šibeniku, koji organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

Riječ je o događaju informativno-zabavnog karaktera, otvorenom za cjelokupnu zainteresiranu javnost s ciljem edukacije i informiranja posjetitelja o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova.

JU „NP Krka“ na Sajmu je predstavila vlastite projekte financirane iz EU fondova, s obzirom da je Ustanova proteklih godina izuzetno uspješan korisnik EU fondova. Predstavljeni su projekti Nepoznata Krka: Skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, koji se trenutno provodi u sjevernom dijelu Nacionalnog parka „Krka“ i ruralnim područjima uz njegov rub, i projekt Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac. Oba projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt Nepoznata Krka: Skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka provodi se s ciljem aktiviranja neiskorištenih turističkih i gospodarskih potencijala sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka“, uz ravnomjerniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja i ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak toga područja.

Izgradnjom infrastrukture za prijem, upravljanjem i edukacijom posjetitelja, projekt Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac ima za cilj povećanje privlačnosti NP „Krka“ kao turističke atrakcije, jačanje obrazovnih kapaciteta za interaktivnu edukaciju i informiranje posjetitelja, postizanje kvalitetnijeg prostornog i vremenskog rasporeda posjetitelja te ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak.