Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Odlukom UV odustaje se od realizacije projekta Centar Lozovac

 

U cilju racionalnog trošenja financijskih sredstava, JU „NP Krka“ odustaje od projekta Centar Lozovac.

Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ na svojoj sjednici 13. prosinca 2019. donijelo je jednoglasnu odluku o odustajanju od realizacije projekta Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac K.K.06.1.2.01.0017.

Naime, troškovi za realizaciju projekta uvelike premašuju planove iz 2016. godine kada je projekt i započeo. Samo za izvođenje radova, najniža ponuda je čak 54.336.807,55 kuna odnosno 60 % više od procijenjene vrijednosti nabave. Takvo povećanje troškova ne opravdava očekivanu dodatnu vrijednost koju bi Nacionalni park dobio takvim objektom.

„Bilo bi neodgovorno nastaviti s projektom opterećenim s tolikim brojem nepoznanica i evidentnih prepreka koje već sada znatno utječu na rokove, troškove i uvjete rada. Trošak objekta premašio je 60 % procijenjene vrijednosti nabave što ocjenjujemo neprihvatljivim i neracionalnim“, istaknula je ravnateljica JU „NP Krka“ Nella Slavica te dodala: „Do sljedećeg programskog razdoblja svakako ćemo iznaći optimalno rješenje za lokaciju, fokusirati se na projekte s jasnim povratom sredstava i truda, a u skladu sa strateškim planovima razvoja i nadogradnje sadržaja u Nacionalnom parku 'Krka'. Do tada ćemo nastaviti s ulaganjem napora u optimalnu organizaciju prihvata posjetitelja na Lozovcu“, zaključila je Slavica. 

Osim većih troškova za izvođenje radova, dodatni su izazovi i nedostatan vremenski period za provođenje novog otvorenog postupka javne nabave, kao i neriješeni imovinsko-pravni odnosi te prekratki rokovi za provedbu projekta.

Naime, razdoblje provedbe projekta Centar Lozovac je od početka obavljanja aktivnosti projekta, odnosno od 22. veljače 2016. do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, odnosno do 22. prosinca 2019. Od početka pokretanja projekta pa do danas došlo je i do bitnih izmjena pravila u financiranju, odnosno u korekciji vrijednosti projekata sufinanciranih od Europske unije. Sva dosad potraživana sredstva za početak realizacije projekta snosi JU „NP Krka“.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru operativnog programa Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta bila je 105.968.378,33 HRK, od čega je Europski fond za regionalni razvoj (EFRD) sufinancirao 71.698.656,53 HRK, odnosno 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova koji iznose 84.351.360,63 HRK, u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (šifra Projekta KK.06.1.2.01).